Correctie en Redactie

 
Naast vertalingen verzorg ik ook alle mogelijke tekstcorrecties en tekstredactie. Denk bijvoorbeeld aan commerciële uitingen voor uw bedrijf, webteksten, beleidsnotities, etc. Maar ook voor het corrigeren en redigeren van wetenschappelijke papers kunt u bij mij terecht.


Ik heb zeer ruime ervaring in het schrijven en corrigeren van Nederlandse, Engelse en Franse teksten, zowel beroepsmatig als op academisch niveau.


Onder tekstcorrectie versta ik puur het verbeteren van spelfouten en grammaticale fouten. Het redigeren van een tekst gaat verder; daarbij wordt tevens gekeken naar de opbouw van een tekst waarbij bepaalde fragmenten door middel van herschrijving of herschikking leesbaarder gemaakt kunnen worden.


Kosten en levering


De kosten voor correctie en redactiewerkzaamheden worden per uur berekend.


Correctie: € 25,- per uur

Redactie: € 30,- per uur


U kunt uw te corrigeren of redigeren tekst mailen naar mail@jannekevertaalt.nl, onder vermelding van uw contactgegevens en de gewenste leverdatum.


Afhankelijk van de lengte van de te corrigeren tekst wordt in overleg een leveringstermijn afgesproken, waarbij uw wensen uiteraard in het oog worden gehouden.


Na levering van de tekst ontvangt u een factuur op het door u aangegeven (mail) adres.

© Janneke Vertaalt

Correctie en Redactie